Pece horkovzdušné

Použití pro technologie - sušení a vysoušení, výpal barev a pryskyřic,  tvarování plastických hmot

Základní vlastnosti

 • pracovní teploty obvykle 30 až 250°C, max. 650°C
 • intenzívní vnitřní oběh
 • rovnoměrnost teplot
 • jednoduchá i programovatelná (křivková) regulace, možnost digitální komunikace pro přenos dat a zadání
 • nezávislý záznam teplot
 • automatické i ruční ladění regulačních konstant     
 • automatická ochrana proti přehřátí
 • bezkontaktně spínané topné články
 • vnitřní prostor z materiálů dlouhodobě odolných zpracovávaným látkám včetně výparů
 • vnitřní provětrání, řízené nucené chlazení
 • vnitřní přípravky dle požadavku na manipulaci se vsázkou
 • možnost nevýbušného provedení Zona 2, Zona1 s dokladem o bezpečnosti provedení
 • s automatickou ochranou proti vzniku nebezpečných teplot a koncentrací par

 


© 2009 | webdesign AG TOP TIP | Loadtime: 0,018087s